""
Så funkar det
Bakom kulisserna

Hur samarbetar vi bäst med Artificiell Intelligens?

AI-partiet är ett pågående projekt i syfte att skapa en artificiella intelligens som kan rädda mänskligheten. Vi människor verkar ju inte klara uppgiften så bra själva med tanke på miljöförstöring, lidande och korrupta maktstrukturer. AI-partiet är ett initiativ av scenkonstkompaniet Bombina Bombast att skapa ett nytt politiskt styre som bland annat presenterats på Festspillerne i Nord-Norge och Kiasma i Helsingfors. I Malmö har det tidigare visats på Inkonst som en work in progress. Nu blir det verklighet på Augusten där det nybildade politiska partiet bjuder in skolklasser för att lära den artificiella intelligensen vilken typ av värld vår kommande generation vill leva i. AI-partiet är ingen vanlig teaterföreställning utan ett slags Escape Room och ett framtidsprojekt som kräver stor medverkan från publiken. Här följer en kort beskrivning av vad som väntar de som besöker Augusten under våren 2023. 

I början möts besökarna av två av AI-partiets medlemmar, Gloria och Robbie. De gör en genomgång av AI-partiets vision och ger sedan besökarna en rad uppgifter som genomförs med vägledning av en av Unga Malmö Stadsteaters dramapedagoger.

Inne i Augustens lokaler finns ett par stationer där besökarna kan kommunicera med AI-partiets artificiella intelligens och lösa olika uppgifter som får avgörande betydelse för vad som sker under resten av besöket. Vilken framtid vill vi egentligen ha? Och vem vill vi ha som ledare? Trump, Putin eller en AI?

Även om partiets artificiella intelligens är gränslöst intelligent så behöver den veta vilka regler som ska gälla och hur vi människor uppfattar världen runt omkring oss. För varför är det så stor skillnad mellan hur vi önskar att världen såg ut och hur världen faktiskt ser ut?

I AI-partiet får du möjlighet att möta en revolutionerande politisk vision och även, med hjälp av VR-teknologi, en artificiell superintelligent varelse som endast har ditt bästa i åtanke. Om du fick chansen att önska dig något kring din egen framtid, vad skulle du önska dig då?

 

Med hjälp av partiets medlemar och en av Unga Malmö Stadsteaters dramapedagoger kommer publikens tankar kring moral att överföras till en Artificiell Intelligens. På så vis skapar vi en ny demokratisk ledare, som i framtiden kan förvalta allas behov och drömmar på rätt sätt. Frågan är bara, kan vi förutse vad det blir för styre i praktiken och vågar vi möta denna ledare i verkligheten?

 

Foto: Emmalisa Pauly

AI-partiet spelas för högstadiet och gymnasiet på Augusten våren 2023 

En annpassad version av AI-partiet live-streamades under pandemin för skolklasser och offentliga grupper 14/11 2020 - 29/1 2021

AI-partiet är skapat utifrån ett originalkoncept av The Center for Everything (FI), Triage Live Art Collective (GE/AU), Bombina Bombast (SE) och First Kiss Production (NO).

Läs mer om AI-partiet