""
Nyfiken på
Bakom kulisserna

Malmö Skriver – nya röster till teater

Malmö Skriver är ett pilotprojekt som Unga Malmö Stadsteater har genomfört under hösten 2021. Bakgrunden till projektet var att genomföra en skrivarworkshop för upp till sex stycken ungdomar i Malmö mellan 15-19 år som brinner för skrivandet och är nyfikna på dramatik.  

Vårt mål är att ge unga möjligheten att utveckla sina egna berättelser och lämna plats för deras röster på teatern. Kursen leddes av Amanda Fromell (dramaturg på Malmö Stadsteater) och Karim Rashid (dramapedagog på Malmö Stadsteater).  

För att hitta deltagare spred vi ut information genom sociala medier, både i våra egna kanaler och genom andra institutioner och organisationer, gymnasieskolor, skrivarklubbar, mm. Intresserade deltagare skulle skicka in ett anmälningsformulär med en egen text till oss. Snart märkte vi dock att vi skulle haft längre framförhållning när det gällde att sprida ut information. Det betydde att vi slutändan bara hade tre deltagare, vilket visade sig vara problematiskt när någon/några ställde in på grund av sjukdom. Vi bör titta på andra sätt att komma i direkt kontakt med ungdomarna, t ex genom att komma till deras gymnasieskolorna eller samarbeta med deras lärare. Det var någonting som vi testade genom att besöka Fryshuset och presentera upplägget för deras ungdomar.

Från det mötet fick vi in tre anmälningar, men tyvärr var det ingen av dem som i slutändan kom till kursen. Utifrån det har vi också diskuterat möjligheten att hålla delar av kursen på Fryshuset, då det kan kännas mer bekvämt för ungdomarna att testa något nytt i deras egen miljö. Det här är lärdomar som vi tar med oss inför kommande projekt.  

 

Under höstens Malmö Skriver har vi som sagt haft tre ungdomar. De har deltagit i 10 träffar under september och oktober 2021. De var engagerade och öppna till projektet och deras feedback var övergripande positiv: “kursen övertärffade mina förväntningar”, “bra upplägg - växling mellan övningar och teori – mycket praktiskt”. Samtidigt uttryckte de en önskat att vara fler deltagare för att få mer utbyte och inspiration från varandras texter. De önskade även mer tid för att utveckla det egna projektet och ett tydligare syfte med vad deltagare skall kunna göra med texterna i slutet på kursen. 

Vad det gäller kursupplägg hade vi utöver de 10 träffarna även 2 teaterbesök, där deltagarna fick möjligheten att se föreställningarna ”Varför älskar ingen de lesbiska?” på Intiman och ”Ortud Mann” på Malmö Live. De fick även träffa dramatikern till den förstnämnda föreställningen och diskutera vad det innebär att vara just dramatiker.  

 

   

Första delen av kursen bestod av workshops kring dramatiskt skrivande, där vi utforskade begrepp som konflikt, karaktärer, dialog, att bygga en dramatisk värld etc. Andra delen fokuserade på deltagarnas eget skrivande och resulterade i en färdig scen vardera ur en längre pjäs idé. Som avslutning träffade vi två skådespelare från Malmö Stadsteater som genomförde en läsning av deltagarnas texter. Skådespelarna erbjöd också feedback kring hur scenerna skulle kunna vidareutvecklas. Enligt deltagarna var det: ”Superspännande att få sina texter lästa av skådespelare - det måste vara kvar! Blir en morot till att skriva.”  

”Superspännande att få sina texter lästa av skådespelare - det måste vara kvar! Blir en morot till att skriva.”  

Vi anordnade även en uppläsning för en lite publik på Community Biennalen 2021. Det var otroligt uppskattat och blev det avslut som deltagarna efterfrågat. Därför kommer vi även fundera kring hur vi kan bygga in en läsning för publik som avslutning på kursen.  

Vi från Unga Malmö stadsteater tar med oss de lärdomar vi fått från Malmö Skriver 2021 och den värdefulla feedback vi fått från deltagarna. Det har varit ett utmanande, spännande och otroligt roligt projekt!