Bakom kulisserna

Vad är Malmö Skriver?

Hör mer om dessa unga malmöbors tankar, ambitioner, utmaningar och drömmar. 

Kursledaren Karim Rashed och några deltagare från skrivarkursen "Malmö Skriver" berättar om sina erfarenheter från kursen som har pågått under hösten 2022 i teaterns repetitionslokaler. Totalt 26 deltagare mellan 13–19 fick under 11 träffar en introduktion till dramatik och fick prova på att skriva och utveckla en kortare dramatisk text för teater. Som avslutning på kursen lästes de färdiga texterna upp med hjälp av fyra skådespelare från vår ensemble. Skådespelarna, som även syns i filmen, är Alexander Jubell, André Gatu, Cecilia Lindqvist och Susanne Karlsson.

Foto: Emmalisa Pauly, Malmö Stadsteater