Bakom kulisserna

Vad innebär vår samtids extroverta ideal för introverta personer?

Den 28 september hade Unga Malmö Stadsteater sin årliga inspirationskväll för lärare på Intiman. För fjärde året i rad organiserades en afterwork och inspirationsträff för grundskolelärare där ambitionen är att presentera hur vi tillsammans kan berika skolan med fler kulturupplevelser och kreativt skapande. Även Teaterpaketet för säsongen 2021/2022 presenterades, som kan bli en del av ett Skapande skola-projekt för grundskolorna. 

Kvällens gästföreläsare Dennis Hjelmström, skolchef i Ystad kommun och författare till Introverta elever – teori och praktik, föreläste om introversion i skolan och vilka svårigheter som introverta elever kan uppleva i samspel med sin omgivning. Han beskrev begreppen introversion och extroversion och hur samtidens extroverta ideal påverkar introverta personer, både i skolan och i samhället. Han lyfte även behovet i dagens skola att skapa en god lärmiljö och tolerans för att förstå dessa elevernas styrkor och behov.

 

Därefter presenterades ett smakprov ur Unga Malmö Stadsteaters föreställningar för den kommande säsongen 2021/2022, där de olika regissörerna till berättade om sina pågående projekt och betydelsen för Malmös barn.

 

Unga Malmö Stadsteaters dramapedagog Karim Rashed gick igenom den pedagogiska delen i teaterpaketen och berättade varför Unga Malmö Stadsteater inte bara erbjuder upplevelser i form av teaterföreställningar, utan även en mycket djupare resa för eleverna som startar långt innan eleverna kommer till teatern. Den pedagogiska delen innehåller fördjupning och skapande  alltid i relation till föreställningens tematik.

Även Danica Srnic, bildlärare på Österportskolan och kulturombud sedan 25 år tillbaka, pratade om sina tidigare erfarenheter med Skapande skola-projekt på Malmö Stadsteater, och hon delade med sig av spännande bilder från dessa olika samarbeten.

Drygt 30 personer kom till inspirationskvällen på Intiman, bl. a.grundskolelärare, bibliotekarier, kulturcentrum Skåne, digitaliseringsenheten, kulturförvaltningen, m.fl. – tack för att ni kom!