En bild ovanifrån på Hippodromen med byggmaterial
Material
Ombyggnaden

Från rivning till bygge - dags för bärande balkar

Bärande balkar i trappformation

Bjälklaget mellan foajé och salong är snart färdigt. Efter att all kabeldragning, sprinkler et.c. är installerat i kanaliseringen kommer taket att kläs med plywood. Stålbalkarna är bärande och utgör golvet i publikgradängen i salongen och samtidigt taket i foajén.

 
De bärande balkarna som ska utgöra golvet i publikgradängen och taket i foajén är på plats

De stora stålpartierna som ska utgöra stommen i pubikgradängen är försvetsade och ligger färdiga för montering. Eftersom publiken kommer sitta på rader med stigande höjd är balkarna formade som trappor med djupa trappsteg.

Två byggarbetare håller i bärande balkar som ska bli grunden till publikgradängen

"Trapporna" fästs sedan i framkant av de röda, vertikala balkarna.