Tre personer utanför toalettdörrar, varav en person i rullstol
Ombyggnaden

Koll på tillgängligheten

Att öka tillgängligheten till teatern för alla är ett av våra stora fokusområden i ombyggnadsprojektet. Arkitekterna Haworth Tompkins har haft det som en grundläggande förutsättning och har arbetat med det från dag ett. Denna vecka kom tillgänglighetsexperter på besök för att titta på husets ritningar, och för att gå igenom de förslag på skyltning och wayfinding som designbyrån Urgent.Agency arbetat fram.

Tre personer i ett rum tittar på ritningar

Malmö Stadsteaters tekniska chef Jerker Pyron går igenom arkitektritningarna från Haworth Tompkins tillsammans med Anna-Maria Hilmersson och Johanna Hesselman, tillgänglighetrådgivare från Malmö Stadsbyggnadskontor. De tittar bl a på rullstolsplatserna i den nya salongen, dörrautomatik och nivåutjämningar som ritats in i ombyggnaden för att göra huset tillgängligt för alla. 

Jerker Pyron sitter tillsammans med Michaela Pihl Olsen och Rose Marie Zeynoun från designbyrån Urgent.Agency, som gjort förslaget på skyltning och wayfinding i det nya huset. De visar hur texter och skyltar ska se ut så att man lätt hittar rätt i byggnaden. Anna-Maria Hilmersson och Johanna Hesselman kommer med inspel kring hur man bättre kan utforma skyltarna så att exempelvis personer med synnedsättning bättre kan orientera sig, samt säkerställa att ljusskyltarna inte orsakar epileptiska anfall. Ambitionen är självklart att avhjälpa alla former av exkluderande hinder för publiken.