""

Varför måste Hipp byggas om och hur kommer det att ske?

Var ligger egentligen Malmö Stadsteater? Är Hipp en teater, en restaurang eller en nattklubb? Förvirringen är för många Malmöbor total. När teaterchefen Kitte Wagner bjöd in teaterarkitekterna HaworthTompkins för att hjälpa oss göra Hipp till en mer lättillgänglig plats blev de begeistrade över huset, dess själ och ursprungliga syfte - en demokratisk mötesplats för invånarna i staden.

Deras ombyggnadsförslag klubbades igenom i Malmö Kommunfullmäktige den 31 oktober, dagen innan Hipp fyllde 120 år. I denna film förklarar de hur de tänker kring teaterarkitektur i allmänhet och kring Hipp i synnerhet. Vad är din upplevelse av Hipp? Håller du med dem om att Hipp är en dold diamant?

Remote video URL

Filmen ingår i en serie filmer om vår teaters förändringsresa. Filmerna är gjorda av dokumentärfilmaren Nicholas Wakeham.

Se fler filmer i serien här