UNGA MALMÖ STADSTEATER

Malmö Stadsteater har en egen sektion med särskilt fokus på den unga publiken – Unga Malmö Stadsteater. Vi vill komma i nära dialog med vår publik och försöker hitta nya metoder att låta publiken vara delaktig och komma till tals både innan, under och efter föreställningen. Vi arbetar med pedagoger som åker ut till skolorna och både förbereder och fördjupar den konstnärliga upplevelsen på scenen. Vi skapar delaktighet genom att knyta skolor, organisationer och föreningar till våra föreställningar. Vi utvecklar former för berättande där barnen ska kunna vara konstnärliga medskapare till verket på scen, bland annat genom workshops, digitala plattformar, referensgrupper och genom vårt pedagogiska arbete.

Våra spelplatser