""

Ateljé

I vår Ateljé kan förskolebarn besöka dramatiserade sagovärldar, elever delta i skapande workshops med våra dramapedagoger efter skolföreställningar, ungdomar utforska dramatikens värld på fritiden, frukost- och lunchgäster dansa disco på dagtid och vår publik att samlas för introduktioner inför teaterföreställningar.