Om webbplatsen

Denna hemsida utges av Malmö Stadsteater och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda hemsidan. Ett sätt att uppnå detta är att löpande göra förbättringar för ökad tillgänglighet.

Tillgänglighet

Det här dokumentet beskriver hur malmostadsteater.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur vi testar webbplatsen

Vi använder verktyget Siteimprove för att kartlägga och analysera vår tillgänglighet utifrån WCAG 2-standarden för riktlinjer kring tillgänglighet.

Antal sidor som granskas: 4 940 (11 mars 2024)

Senaste bedömningen gjordes: 11 mars 2024

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 11 mars 2024
Ladda ner PDF

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från malmostadsteater.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Malmö Stadsteater den 15 februari 2023 startade arbetet med att lansera en helt ny hemsida som har byggts upp och lanserats i flera steg under 2023. Senaste uppdateringen gjordes 14 november 2023 då Malmö Stadsteaters spelarkiv på ca 4 000 sidor migrerades till den nya hemsidan. En lista över tillgänglighetshinder och åtgärdsplan kommer att publiceras inom kort när den nya hemsidan har indexerats och kontrollerats via Siteimprove. Därefter kommer vi kunna ge en mer detaljerad rapport utifrån WCAG 2-kraven.

 

Innehåll

# Dolda element har fokuserbart innehåll för skärmläsare

Ett sidelement med attributet aria-hidden="true" innehåller fokuserbara element (element som kan få fokus från ett tangentbord).

Antal sidor: 735

Åtgärd: De sidor som är drabbade kommer att justeras för att undvika detta problem som kan utgöra ett störande moment för navigering via skärmläsare.

# Text klipps av när den storleksändras

Vi har fått rapporter om att det för vissa webbläsare och specifika upplösningar på skärmen uppstår problem då textstorleken ändras. Besökare med nedsatt syn kanske inte kan ta del av information om texten klipps av när den förstoras. 

Antal sidor: 249

Åtgärd: Vi undersöker vilka webbläsare och upplösningar som skapar problem och ändrar inställningarna för att åtgärda detta problem.

# Länkar är inte tydligt identifierbara

På våra presentationssidor för våra teaterscener finns en länk till vägbeskrivning i Google maps som endast har en annan färg och saknar understrykning. Personer som är färgblinda kanske inte kan upptäcka en länk om färgen är det enda som utmärker den.

Antal sidor: 8

Åtgärd: Sidorna kommer att uppdateras så att länkar automatiskt blir understrukna.

# Inbyggd ram för mediaspelare saknar ett textalternativ

Idag saknas textalternativ som sammanfattar dess innehåll eller syfte för inbyggda ramar (iframe) där filmer spelas upp från videotjänsten Vimeo på ett par sidor (5 stycken).

Antal sidor: 5

Åtgärd: De sidtyper som saknar denna möjlighet att ange textalternativ ska uppdateras.

# Sidor saknar titel

Möjlighet att ange titeln för sidor som spelar upp film från videotjänsten Vimeo är saknas vilket gör att skärmläsare får problem att navigera samt att användaren inte får information om vilken typ av innehåll de kan förvänta sig.

Antal sidor: 3

Åtgärd: Detta problem hänger samman med problemet ovan.

Rapportera problem på hemsidan

Det går bra att skriva till info@malmostadsteater.se eller lämna din rapport i formuläret. Glöm dock inte att ange din egen mailadress om du vill få återkoppling från oss. Om du vill vara anonym kan du ange adressen ovan som din adress. Tack för att du hjälper till att göra vår hemsida bättre!

Skicka meddelande