Om webbplatsen

Denna hemsida utges av Malmö Stadsteater och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda hemsidan. Ett sätt att uppnå detta är att löpande göra förbättringar för ökad tillgänglighet.

Tillgänglighet på malmostadsteater.se

Det här dokumentet beskriver hur malmostadsteater.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur vi testar webbplatsen

Vi använder verktyget Siteimprove för att kartlägga och analysera vår tillgänglighet utifrån WCAG 2-standarden för riktlinjer kring tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes: 10 oktober 2023

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: (publiceras inom kort)

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från malmostadsteater.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Malmö Stadsteater den 15 februari 2023 startade arbetet med att lansera en helt ny hemsida som har byggts upp och lanserats i flera steg under 2023. Senaste uppdateringen gjordes 14 november 2023 då Malmö Stadsteaters spelarkiv på ca 4 000 sidor migrerades till den nya hemsidan. En lista över tillgänglighetshinder och åtgärdsplan kommer att publiceras inom kort när den nya hemsidan har indexerats och kontrollerats via Siteimprove. Därefter kommer vi kunna ge en mer detaljerad rapport utifrån WCAG 2-kraven.

 

Rapportera problem på hemsidan

Det går bra att skriva till info@malmostadsteater.se eller lämna din rapport i formuläret. Glöm dock inte att ange din egen mailadress om du vill få återkoppling från oss. Om du vill vara anonym kan du ange adressen ovan som din adress. Tack för att du hjälper till att göra vår hemsida bättre!

Skicka meddelande