""

Teaterchef

Porträtt Petra Brylander

Petra Brylander

Petra Brylander blir ny VD och konstnärlig ledare för Malmö Stadsteater. Hon tillträder sin tjänst den 1 juni 2024. Petra Brylander är en mycket erfaren ledare och chef. Hon har sedan 2016 varit teaterchef för Uppsala stadsteater, och dessförinnan var hon teaterchef för Malmö Stadsteater mellan åren 2007–2016.

Läs mer om Petra Brylander
""

Kitte Wagner

Kitte Wagner, teaterchef för Malmö Stadsteater, avslutar sin tjänst till julen 2023 för att tillträda som VD för Dramaten. Kitte Wagner har varit teaterchef för Malmö Stadsteater sedan oktober 2016. Under sin tid på Malmö Stadsteater har Kitte Wagner lett ett stort nytt förändringsarbete. Hon har bland annat infört ny metod för repertoarläggning som involverar ensemblen, en brandingprocess, ett organisationsövergripande medarbetardrivet kompetensutvecklingsprojekt, och en fullständig renovering och ombyggnad av Malmö Stadsteater.

Läs mer om Kitte Wagner

TEATERCHEFER GENOM ÅREN

MALMÖ STADSTEATER

  • Sandro Malmquist 1944–1947
  • Stig Torsslow 1947–1950
  • Lars Levi Laestadius 1950–1960 
  • Gösta Folke 1960–1977
  • Rolf Rembe 1977–1980
  • Holger Reenberg 1980–1983
  • Claes Sylwander 1983–1989
  • Lars Larsson 1989–1992
  • Bengt Hall 1992–1993

MALMÖ DRAMATISKA TEATER

MALMÖ STADSTEATER