""

Staffan Valdemar Holm

Teaterchef

Om Staffan

Staffan Valdemar Holm är teaterregissör och var teaterchef för Malmö Dramatiska Teater 1994–99. Han blev första teaterchef för nybildade Malmö Dramatiska Teater som fick Hipp som huvudscen 1994. I Malmö stod han bakom uppsättningar som t ex Lulu, Folkmord och Vasasagan.

Han fick sin utbildning vid Statens Teaterskole i Köpenhamn, och studerade även hos tyske regissören Peter Stein. 1988 grundade han, tillsammans med sin fu scenografen Bente Lykke Møller, Nyt Skandinavisk Forsøgsteater i Köpenhamn. Staffan Valdemar Holm var teaterchef för Dramaten 2002-2008, och chef  för Düsseldorfer Schauspielhaus i Düsseldorf 2011-2012. Han har dessutom regisserat teater och opera vid bland annat Det Kongelige Teater i Köpenhamn, chilenska nationalteatern Teatro Nacional Chileno i Santiago de Chile, Folkoperan, Malmö Opera och Kungliga Operan i Stockholm.