Huset som kunde skratta

Den här produktionen spelades på Nyan 13/2 1969 - fram till 1/4 1969
inför totalt
9705
åskådare Sammanlagt
18
föreställningar
Musikteater

I en stad någonstans – kanske din egen – har man i lag förbjudit alla invånare att skratta. Den som inte lyder blir omedelbart arresterad. Människor vågar inte annat än att lyda, alla utom Jocke, ett härligt original. Han opponerar sig men vad kan han göra? Jocke bor i ett egendomligt hus, som han byggt själv mitt bland de strikta höghusen. Det blir också HUSET som kommer människorna till hjälp. Cornelis spelar Jocke och han har naturligtvis sin gitarr med sig…

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Författare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Författare

Visor

Regi

Scenograf

Scenografi och kostym