""

Vi äro ga-skåningar alla/Lysistrate

Den här produktionen spelades på Storan 2/5 1945 - fram till 1/7 1945
inför totalt
21662
åskådare Sammanlagt
20
föreställningar
Komedi
Musik och dansteater

Min ärade stamfader Aristofanes d.ä skrädde inte orden. För att ge nutida publik en aning om hur hans attiska produkter voro saltade har hans sentida namne varit tvungen – mycket mot sin vilja – att krydda komedin med såna ingredienser som frän uppriktighet och frisk, hurtig oanständighet. De av de ärade åhörarna, som annars skulle blivit chockerade av kvällens frispråkighet, kunna alltså utan förtrytelse tillgodogöra sig underhållningen eftersom vår "anständighet" är ute i ett folkupplysande, kulturhistoriska ärende...

För mitt samvetes skull vill jag ej underlåta att uppmana döttrar att ej medföra sina mödrar till detta spektakel – men annars hoppas jag förstås att hela Skåne denna vår skall vallfärda till vårt Akropolis för att sjunga med i den nya vårvisan, där det går sus över Skåne och där mimosan blommar på Vellinge Gästgivaregård. 

Karl Gerhard

Dansare Corps de ballet m.fl.

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Scenograf
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Regi

Scenograf

Scenografi

Kompositör

Dirigent

Koreografi

Skådespelare