FAKTURA

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har vi anslutit oss till InExchange Network och vill därigenom ta emot elektroniska fakturor från våra leverantörer. Standarden för e-fakturor i Sverige, Svefaktura, är det format som vi har valt att arbeta med. Oavsett förutsättningar eller storlek på ert bolag finns det enkla metoder och tjänster att tillgå. Observera att det är Svefaktura och inte faktura per mail eller PDF. 
 
Fram tills ni börjar skicka Svefakturor ska ni skicka era fakturor till vår scanning: 


Malmö Stadsteater AB 
IE2042 
737 84 FAGERSTA 
 
Eller faktura@malmostadsteater.se 

 

Det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att fakturan ska bli accepterad när den skickas via e-post;

  • Fakturan skall läggas in som bilaga till e-postmeddelandet
  • Fakturan skall vara i filformatet PDF eller TIF
  • Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor som skickas med post
  • Flera fakturor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att de har olika namn
  • Endast en (1) faktura per fil och flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil.
  • E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får ej överstiga 20 Mb
  • Filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffror
  • Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas

 
Det finns också möjlighet för våra leverantörer, som inte har en permanent lösning för att skicka e-faktura, att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor på InExchange Network. 

Länk till inloggningssidan för våra leverantörer: KLICKA HÄR
 
Hur gör man för att skicka Svefakturor? 
Om ni redan idag kan skicka Svefakturor kan ni använda er befintliga lösning. 
 
Om ni inte kan skicka Svefaktura idag ber vi er ta kontakt med InExchange, tel 0500–44 63 60, för att få reda på hur ni enklast skickar e-fakturor till oss. InExchange har allt från webbregistrering till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem, tex via Hogia eller Pyramid.
 
Med vänlig hälsning 
Malmö Stadsteater AB