""

Berättande som pedagogiskt verktyg på Kirsebergsskolan

Under detta läsår sker ett unikt samarbete mellan Unga Malmö Stadsteater och Kirsebergsskolan. Alla skolans mentorer från F - åk 6 deltar i en berättarskrivande och gestaltandekurs som Unga Malmö Stadsteaters dramapedagoger håller i, och som på ett eller ett annat sätt kommer att påverka de ca 580 elever som skolan har idag. Irene Pelayo Lind, kommunikatör med fokus barn och unga på Malmö Stadsteater, följer dramapedagogen Karim Rashed under en heldags workshop och intervjuar kulturombuden Patrik Söderberg Schaedel och Pernilla Göthe under en av pauserna. I det här samtalet berättar Patrik, Pernilla och Karim mer om samarbetet i sig, om vad deras främsta mål med projektet är samt om varför de vill samarbeta med oss för andra året i rad.

Eleverna görs till skapare av både innehåll och form, vilket lyfter deras egna röster

""

IRENE
Detta är inte första gången ni samarbetar med Malmö Stadsteater, under läsåret 2020/21 samarbetade vi med ett skapande-skola projekt som involverade hela skolans elever. Kan ni berätta lite om den erfarenheten och vad det har att göra med det nuvarande samarbetet? 

PATRIK  
Under läsåret 2020/21 då vi samarbetade med Unga Malmös Stadsteater väcktes nyfikenhet hos både pedagoger och elever för teater som språk och metod. Förra årets projekt var väldigt kreativt och det kändes som att det blev ett väldigt bra projekt, allt från planeringsstadiet till själva genomförandet. Vi kände hela tiden att era dramapedagoger, Karim Rashed och Anna Hellerstedt, hade samma pedagogiska tänk som vi har. Det är därför vi ville fördjupa samarbetet med Unga Malmö Stadsteater ännu mer och samtidigt ge större utrymme för elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroendet att pröva sina egna idéer under strukturerade former.  
""

""

IRENE 
Hur kommer ni att jobba med lärarna under detta projekt?  

KARIM 
Först kommer vi att jobba med kända sagor för att utforska berättandet i form av gestaltning. Vi vill att både pedagoger och elever ska ha möjligheten av att gestalta en saga.  Det är bara mentorerna som är med i workshopen. De som jobbar tillsammans med mentorerna, t ex de som jobbar på fritids, kommer att involveras i arbetet efteråt. 
Under kursen kommer eleverna att lära sig en hel del om hur sagorna är byggda, varför det är spännande att läsa en saga, hur fantasin och verkligheten kombineras i berättelsen. Det gör vi genom att försöka göra en enkel gestaltning av sagan.  Vi har haft en förberedande workshop tillsammans med alla berörda lärare och gått igenom alla kursmoment, för att läraren ska kunna förstå sin roll i kursen och för att lyckas engagera eleverna. Vi kommer även att ha en uppföljning efter att vi dramapedagogerna har haft kursen med eleverna.  

PATRIK
Lärarna kommer att få inspiration och redskap inom berättarskrivandet för att sen kunna jobba självständigt med sina elever på en långsiktig nivå. Lärarna kommer på det sättet att få en del tips och verktyg av dramapedagogerna för att sen kunna fortsätta jobba själva med sina elever under resten av terminen.  

""Lärarna och kulturombuden Patrik Söderberg Schaedel och Pernilla Göthe har haft ett drivande roll i samarbetet mellan Kirsebergsskolan och Malmö Stadsteater. 

""

IRENE 
Vad ser ni som är kulturombud på skolan som det främsta målet med samarbetet?  

PERNILLA:  
Målet med samarbetet är att eleverna ska få möjlighet att närma sig en skrivprocess på ett för många nytt sätt men också att se hur text och teater kan hänga ihop. Genom möjligheten att skriva egen dramatisk text som gestaltas på en scen görs eleverna till skapare av både innehåll och form vilket lyfter elevernas egna röster. På så vis utvecklas det egna språket, identiteten och förståelsen för omvärlden. Våra erfarenheter från skapande skola har visat att det uttryck vi arbetat med har smittat av sig på verksamheten på ett positivt sätt. Inte minst detta år då flera pedagoger och elever önskat att få fördjupa sig i teatern som språk, men också intresset som väckts för dess metoder i övrig undervisning. 

PATRIK: 
Demokrati är precis det som vi som skola ska jobba med. Läroplanens två första kapitel handlar om barns lika värde och rätt till kultur, inte minst genom eget skapande och uttryck. Detta är grundbulten för oss som kulturombud och medskapare till detta projektet.

""Dramapedagogen Karim Rashed går igenom berättelsens handling för lärarna som deltar i kursen. 
""
IRENE: 
Projektet kommer att avslutas med en läsning med gestaltande inslag på Kirsebergsteatern i slutet av januari 2024. Vilket resultat förväntar ni er av både lärare och elever vid projektets avslutning? 

PATRIK: 
Resultatet är alltid den stora frågan. Det handlar ofta om långsiktiga saker. Vi har lärare som har berättat att några barn har lyfts upp i de här workshoparna och att de också haft möjligheten att kunna använda sin kreativitet t ex genom dramaövningar.  
Det är alltid väldigt svårt att mäta resultatet på ett mätbart sätt men jag kan bara säga att vi tror på dessa workshopar som vi gör och på samarbetet med er. Och när jag säger ”vi” så menar jag inte bara Pernilla, Magnus och jag som kulturombud, utan att lärarkåren också är positiv och öppen till detta med tanke på att de redan har byggt en relation till Unga Malmö Stadsteater genom förra skolårets projekt. Såklart har vissa lärare varit skeptiska och osäkra i början men sedan har det ändrat sig totalt, och just de som kände sig obekväma med vissa övningar i workshopen har varit dem som har blivit mer engagerade efteråt. Så vi som kulturombud ser det nuvarande samarbetet som en process för mentorerna och långsiktigt även för eleverna. 

KARIM 
Vi ser mycket fram emot att se eleverna skriva och gestalta sina egna berättelser och spela det för varandra och/eller sina föräldrar som slutligt resultat av kursen, men egentligen är det viktigaste att de går igenom hela processen och får redskap för att utveckla sitt skrivande.  
Vi på Unga Malmö Stadsteater kommer att hjälpa till och stötta eleverna i processen från idé till gestaltning. Men vi kommer även att stötta skolan med vissa konstnärliga bidrag för att göra en fin presentation som är resultatet av detta spännande samarbete.  

""

Är du nyfiken kring hur vi jobbar med skolan? Klicka HÄR för att läsa mer om vår sektion Unga Malmö Stadsteater och vårt arbete mot skolan. 

Under hösten 2022 spelar vi barnföreställningen Artisten på Kirsebergsteatern. Klicka HÄR för att läsa mer om den och boka biljetter.