""

Kockums historia från 1840 till 2002

Tears of Malmö är en ljudvandring som utspelar sig i Kockumsområdet, en viktig historisk plats som vi idag kallar för Västra hamnen. Men den nya populära stadsdelen och Malmös utveckling från 1940-talet och framåt till den storstad den är idag hade inte varit möjlig utan Kockumsvarvet. På denna sida hittar du en sammanfattning av Kockums historia samt en del bilder från händelser och miljöer som förekommer i ljudvandringen.

Från att Kockums grundades som gjuteri runt 1840 expanderade det väldigt snabbt och blev ett av de mest betydelsefulla varven i världen, med sin storhetstid under 40-, 50- och 60-talet. Varvet genererade många arbetsplatser och en ekonomi som kunde investeras i andra verksamheter i hela staden, vilket fick hela Malmö att växa. I ett halvt sekel var Kockums Malmös största arbetsplats med som mest 6 000 anställda år 1962. I ett internationellt perspektiv var Kockums ett framstående skeppsvarv, i ett lokalt perspektiv var det en viktig del i stadens identitet. Kockums präglade inte bara Malmös silhuett, med den kända bockkranen, utan också dess kartbild. Företaget expanderade successivt genom att nya landmassor fylldes ut i Öresund, vilket skapade den nuvarande kustlinjen, en plats som i dag är hem åt över 10 000 människor.

 

 Tidslinje översikt 

""

Ett tjugotal varvsarbetare från Portugal som kom till Malmö för att arbeta på Kockums 1964.

 

1840

Frans Henrik Kockum grundar Kockums. 

 

1871

Kockums etablerar varvsverksamhet vid Klaffbron.

 

1913

Produktionen reparerar och producerar nu endast fartyg.

 

1930

Kockums blir landets största leverantör av krigsmaterial. Varvet växer snabbt.

 

  ""

En varvsarbetare i början på 1980-talet framför världens, vid den tiden, största bockkran.

1940

Kockums är den största arbetsgivaren i Malmö med 4000 anställda.

 

1950

Under 50- och 60-talet är Kockums varv ett av de största i världen. Företaget rekryterar arbetskraft utomlands.

 

1970

Personalomsättningen är hög och Kockums genomgår en arbetsmiljöförbättring: tandläkarvård, sjukvård och Kockum Fritid byggs. 

 

1974

Kockumskranen tas i bruk, då världens största bockkran. Samtidigt slår oljekrisen till.

 

Arbetare går över en bro i demonstrationståg med anslag där det står "Rör inte Kockums"

Krisen vid Kockums verkstäder 1986. Demonstrationståg mot nedläggning av varvet.

1977

15 000 personer demonstrerar på Stortorget i Malmö för att behålla varvet. 

 

1979

Det statliga företaget Svenska Varv köper upp Kockums. 

 

1980

Sverige drabbas av ”varvsdöden”. Trots protester, demonstrationer och besök av statsminister Olof Palme så läggs den civila fartygsproduktionen ner 1987.

 

2002

Kockumskranen säljs för 1 USD och flyttas till Korea där den kallas "Tears of Malmö" då det berättas att arbetarna grät när kranen lämnade Malmö.

 

En varvsarbetare i vit hjälm och orange overall sitter vid kajen och ser på när en pråm med delar av Kockumskranen transporteras iväg från hamnen.

Varsarbetaren Jeffrey van de Water följer nedmonteringen och bortforslingen av Kockumskranen 2002. Krandelen som lyfts på bilden väger 1 450 ton.

 

Kranen i ett varv vid havet, med stora båtar vid kajerna.

Kockumskranen, eller "Tears of Malmö" som den numera kallas i folkmun, på sin nuvarande plats på ett varv i Sydkorea. Den är i dag rödmålad med texten HYUNDAI i vitt.

  ""

Minnen från Kockumstiden

Ljudvandringen Tears of Malmö bygger på samtal med flera personer som själva arbetade på Kockums och även har föräldrar och släktingar som arbetat på varvet. Vi har samlat några utdrag ur de intervjuer som gjorts av journalisten Lisen Däldborg på sidan Kockumiter berättar om Kockums
Läs utdrag från intervjuerna här

 

Läs mer om ljudvandringen Tears of Malmö