""

Malmö Skriver – nya röster till teatern

Malmö Skriver var ett pilotprojekt som Unga Malmö Stadsteater genomförde under hösten 2021. Vi ville undersöka hur vi kan komma i kontakt med ungdomar mellan 15-19 år som brinner för att skriva, och hjälpa dem att börja skriva dramatik. 

""

""För att hitta deltagare spred vi information i sociala medier, både i våra egna kanaler och genom andra institutioner och organisationer, gymnasieskolor, skrivarklubbar, mm. Intresserade deltagare skulle skicka in ett anmälningsformulär med en egen text till oss. Vi besökte Fryshuset och presenterade upplägget för deras ungdomar.

""  ""

Under höstens Malmö Skriver har tre ungdomar deltagit. Vi har träffats 10 gånger under september och oktober 2021. Deltagarna var övergripande positiva till upplägget: “Kursen övertärffade mina förväntningar”, “Bra upplägg - växling mellan övningar och teori – mycket praktiskt”. Samtidigt uttryckte de en önskan att vara fler deltagare för att få mer utbyte och inspiration från varandras texter. De önskade även mer tid för att utveckla det egna projektet och ett tydligare syfte med vad deltagarna skall kunna göra med texterna i slutet på kursen. 

""

Uttöver de 10 träffarna innehöll kursen även 2 teaterbesök, där deltagarna fick möjligheten att se föreställningarna ”Varför älskar ingen de lesbiska?” på Intiman och ”Ortud Mann” på Malmö Live. De fick även träffa dramatikern till den förstnämnda föreställningen och diskutera vad det innebär att vara just dramatiker.  

  ""

Första delen av kursen bestod av workshops kring dramatiskt skrivande, där vi utforskade begrepp som konflikt, karaktärer, dialog, att bygga en dramatisk värld etc. Andra delen fokuserade på deltagarnas eget skrivande och resulterade i en färdig scen vardera ur en längre pjäs idé. Som avslutning träffade vi två skådespelare från Malmö Stadsteater som genomförde en läsning av deltagarnas texter. Skådespelarna erbjöd också feedback kring hur scenerna skulle kunna vidareutvecklas. Enligt deltagarna var det: ”Superspännande att få sina texter lästa av skådespelare - det måste vara kvar! Blir en morot till att skriva.”  

”Superspännande att få sina texter lästa av skådespelare - det måste vara kvar! Blir en morot till att skriva.”  

Vi anordnade även en uppläsning för publik på Communitybiennalen 2021. Det var otroligt uppskattat och blev det avslut som deltagarna efterfrågat. Därför kommer vi även fundera kring hur vi i framtiden kan bygga in en läsning för publik som avslutning på kursen.  

""Vi från Unga Malmö Stadsteater tar med oss de lärdomar vi fått från Malmö Skriver 2021 och den värdefulla feedback vi fått från deltagarna. Det har varit ett utmanande, spännande och otroligt roligt projekt! 

""

 

 Håll ögonen öppna i våra sociala medier och här på hemsidan, där vi kommer att annonsera när vi söker nya deltagare! Om du har frågor om kursen, maila oss på info@malmostadteater.se