""

Syntolkning

Teater är en magisk upplevelse som kräver full sinnesnärvaro, men inte nödvändigtvis full närvaro av alla sinnen. För att så många som möjligt ska kunna dela upplevelsen syntolkar vi flera av våra föreställningar.

Syntolkning - så funkar det!

Syntolkning är ett hjälpmedel främst för synskadade och blinda, och som består av en audiovisuell översättning som sker av en syntolk under föreställningen. Syntolkens uppdrag är att kort och koncist berätta det som inte sägs. Placera den som inte ser i tid och rum, beskriva gester och miner, konkretisera det outtalade. Man kan säga att syntolken lånar ut sina ögon för att hjälpa till att beskriva det som endast framförs visuellt på scenen. 

Du kommer till teatern 45 minuter innan föreställningen börjar för vår introduktion. Hörlurar och mottagare finns till utlåning på teatern. Ingen annan i publiken hör det som syntolken säger.

 

Syntolkare möter en besökare i foajén
Du träffar vår syntolk i foajén cirka 45 minuter innan föreställningen börjar.

 

 

Möte med skådespelarna på scenen innan föreställningen.
Vi förklarar hur det går till samt ger en guidning av scenen, beskrivning av scenografin och kostymer. Om det finns tid och möjlighet kan du också få ett möte med de medverkande skådespelarna.

 

 

Syntolkare Anna Hellerstedt sitter i kontrollrummet och beskriver vad som händer på scenen
Under själva föreställningen beskriver vår syntolk det som händer visuellt på scenen via ett radiosystem.

Så här hittar du våra föreställningar som är syntolkade:

Vissa datum på vissa föreställningar är föreställningen syntolkad. Dessa är markerade med symbolen för Syntolkning i kalendern på webben.

Här kan du läsa mer om hur du hittar våra syntolkade föreställningar.

Symbol för syntolkning
Symbolen för syntolkning