samtal med ungdomar efter föreställning

Att förbereda klassen inför ett teaterbesök

Det här materialet är till dig som har en klass som ska se en föreställning på Malmö Stadsteater. Här hittar du tips på hur ni kan förbereda er inför teaterbesöket. 

ATT VARA PUBLIK

En del barn har gått på teater flera gånger och för andra kan det vara första gången de besöker en teater.

På teatern får man som publik gärna visa sina känslor och reagera: man får lov att skratta, gråta, kommentera, klappa händerna, ja känna alla de känslor man gör och reagera – det hör till att bli engagerad. Det kan också vara viktigt att påminna eleverna att man inte behöver “förstå” allt och att det inte finns rätt eller fel upplevelser och tankar. En föreställning är ju en sammansättning av många olika delar såsom ord, rörelser, gestaltning, ljud, ljus med mera. 

Berätta för eleverna att ni ska gå på teater, vad föreställningen heter och hur lång föreställningen är. Läs upp handlingen högt i klassrummet, titta på föreställningsbilder och bilder från teatern. 

Prata gärna med klassen om vad det innebär att gå på teater och vara publik. Förslag på frågor:

  • Har någon varit på teater förut?
  • Har någon varit på Malmö Stadsteater förut?
  • Vad är det för skillnad på att vara publik på en teaterföreställning och på bio?
  • Vad finns det för förväntningar eller eventuell oro inför teaterbesöket?