Att hitta tillbaka till rummets ursprungliga idé

Teaterarkitekterna på HaworthTompkins har hela tiden haft en tanke om att ta tillbaka Hipphuset till dess ursprungsidé – att vara en demokratisk mötesplats för alla Malmöbor. I detta bildreportaget visar vi hur salongen sett ut genom tiderna, och hur den kommer att se ut i framtiden.

Hippodromen som den såg ut 1900 

Hippodromen år 1900. Huset bygges 1899 som en cirkus med tillhörande restaurang- och nöjeslokaler.

I den ursprungliga cirkussalongen var publikplatserna placerade i formation runtom manegen. Scenrummet är alltså ursprungligen byggt för att spelplatsen ska vara i mitten av rummet, under takkupolen. Under cirkustiden fanns det 1200 platser inne i Hippodromen. Givetvis helt utan dagens krav på tillgänglighet, sittkomfort och benutrymme.

Salongen full med folk

En fullsatt Hippodrom på 1940-talet.

På 1920-talet byggdes rummet om från cirkus till teater. Då byggdes en stor teaterparkett med tillhörande balkong. 

Hipps salong med blå stolar

Hipps salong år 2010. Sittgradängen med de blå stolarna som nu rivits är från tidigt 90-tal.

 

Under en period ägdes Hippodromen av Elimförsamlingen och scenrummet var en kyrka. Malmö Stad köpte tillbaka huset i början av 1990-talet och Malmö Dramatiska Teater invigde teatern 1994. Ombyggnaden var ett fantastiskt lyft för teatern i Malmö. Salongen är väldigt vacker, men tyvärr har varken akustik eller siktvinklar fungerat riktigt bra. Salongen hade 430 platser, men endast 380 av dessa fungerade fullvärdigt. Ca 50 platser var placerade med skymd sikt bakom pelare eller så att men inte kunde se hela scenen. 

Pga salongens bredd satt många i publiken långt ut på kanterna, både på parkett och balkong. Detta gjorde att skådespelarna instinktivt drog sig några meter bakåt från scenkanten för att inte exkludera eller vända ryggen mot de som satt långt ut på ytterkanterna. Följden blev en känsla av distans till publiken, som en konsekvens av salongens utformning. Många i publiken har påpekat att det har känns tomt på Hipp även när det är fullt, men har inte riktigt kunnat sätta fingret på exakt varför. Denna problematik uppmärksammade arkitekterna tidigt när de var på besök, och har arbetat sig genom många olika förslag på hur förbättring skulle kunna ske, innan de landade i det som nu blir verklighet. 

Modell av nya salongen

En modell över den nya sittgradängen på Hipp. Gradäng är namnet på den lutande sittplatsytan i en teatersalong. 

I Hippodromens nya salong kommer publiken åter sluta sig i en mer rundad formation kring mitten, som på cirkustiden. Genom att ta bort avskiljaren mellan parkett och balkong i trä som fanns mitt i rummet på 90-talet, hoppas man kunna återskapa en större gemensamhetskänsla hos publiken. Förhoppningsvis kommer även akustiken i Hipprummet bli bättre av detta – både av att träväggen försvinner samt att spelet flyttas ut närmare mitten av rummet.

Genom att höja lutningen på gradängen skapas dessutom mer plats ute i foajén, eftersom gradängens golv utgör foajéns tak.

Hipps nya salong

Skiss på hur Hipps nya teatersalong ska se ut med invigning våren 2023. 

En regelrätt balkong läggs till i rummet och byggs högre upp, på liknande sätt som under 1940-talet. Salongen kommer att ha flera olika flexibla lösningar för olika evenemangs behov. Man kan ta bort alla stolar på golvnivå och ha stående publik där. Det kommer gå att plocka bort vissa platser för att öppna ytterligare två publikentréer mitt i publikgradängen. Men denna viktiga och spännande förändring kommer vi att skriva mer om i kommande inlägg.

Skiss på salongen i sin helhet

Skiss på salongen i sin helhet. Arkitekterna Haworth Thompkins, är experter på att jobba med gamla byggnader och plocka fram dess själ.