""

Dags att riva i källaren

Malmö Stadsteaters tekniska chef Jerker Pyron fick komma in i rivningsområdet för att se och dokumentera vad som sker i huset. Rivningen har nu gått vidare till källarutrymmet.

Teknisk chef Jerker Pyron står i skyddskläder i rivningsområdet på HippMalmö Stadsteaters tekniska chef Jerker Pyron i det som tidigare var Hipps salong och foajé. Det mesta av gradängen och foajén, som byggdes 1993, är nu ett minne blott. Man kan se att de olika rummen var uppbyggda inuti ett stort, tomt rum.  Den nya salongen kommer att få en annan utformning för att både ge bättre siktvinklar, men också för att ge utrymme för en rymligare foajé, varför de tidigare väggarna och konstruktionerna har rivits. På husets grundstomme görs ingen åverkan. Huset är K-märkt och ombyggnaden kommer att bevara husets ursprungsutformning.

 

 

I källaren på Hipp är hela klinkergolvet uppbrutet och klinker ligger i högarI källaren är de rödbruna klinkers som täckte golv och väggar uppbrutna. Tyvärr går inte materialet att återanvända i större mängd, då det fästs med cement. Det har inneburit svårigheter att bryta loss klinkers hela och utan att cementbitar följer med. Team Skåne ser till att så mycket av rivningsmaterialet som möjligt återanvänds. Det som inte går att återanvända sorteras noggrant i olika materialtyper.

 

 

En röra av utrivna toaletter och handfat i källaren på HippToaletter och handfat har rivits ut och väntar nu på transport till Malmö Återbyggdepå. På så sätt kan de få ett nytt liv i en annan byggnad. I den renoverade källaren kommer det att finnas fler toaletter, för att minska köbildningen i teaterpauserna.