""

En nyckel till teaterns magi

Teater är för alla, men på vilka sätt kan vi hjälpa de yngre målgrupperna att upptäcka det? Hur får vi de som inte känner till oss att hitta hit?

Barn och unga är en målgrupp som vi jobbar särskilt riktat med genom Unga Malmö Stadsteater. I samband med ombyggnaden öppnas ett nytt rum helt dedikerat åt workshops och kreativ verkstad för unga. Unga Malmö Stadsteater jobbar mycket med uppsökande verksamhet, i skolor och mötesplatser, för barn och unga i hela Malmö. Det finns en stark vilja att de unga även ska kunna besöka oss, vilket kommer bli lättare med den nya lokalen Ateljén. Syftet är att öppna upp teatern för den yngre målgruppen och även visa olika yrken som finns på teatern. 

""

Sektionschef och producent Alexandra Hill och regissör Hedvig Claesson är mitt i planerandet av vårens aktiviteter för Unga Malmö Stadsteater. De passar på att kolla hur bygget går i lokalen som ska bli Ateljén. Foto: Irene Pelayo Lind

Hur ser planerna ut för Ateljén?

– Visionen är att Ateljén ska vara en plats för lek och fantasi. Barn och unga ska komma närmare vår process hur vi jobbar på teatern och se alla yrken som finns här, säger Hedvig.

Det som skapas i Ateljén ska också få vara kvar och synas för besökare, att det hela tiden är ett pågående arbete som relaterar till det som händer på teatern. Idag riktar sig Unga Malmö Stadsteaters föreställningar specifikt mot grundskolebarn 6-15 år men tanken är att Ateljén ska vara öppen för alla barn och unga. En kreativ verkstad för lek och skapande. Tillgänglighet är ett av ledorden för ombyggnaden och det är ett medvetet val att rummet ligger synligt ut mot gatan, med syftet att det ska vara en del i mötesplatsen teaterhuset på Kalendegatan.

""

Ritning över Malmö Stadsteater på Kalendegatan. Ateljén är markerat i lila på bilden.

Arbetet som redan görs ute på skolorna kopplas samman med teaterns egna arbete. Ambitionen är att åka ut till skolan och jobba med barnen, sedan bjuda in dem till oss och fortsätta här. Huset öppnas upp för fler som kanske inte känner till teatern sedan innan. Spår av barnens arbete kan sparas och vara synligt för andra besökare som kommer hit.

""

Skiss av hur det ska se ut när bygget är färdigt. Bild: Haworth Tompkins

– Elever fascineras av hur vi jobbar. De får lära sig hur det fungerar samtidigt som de får vara med i processen. Teatern kan upplevas som en hemlig, stängd värld. Vi vill ge nycklar till det magiska för de som inte har någon koppling hit alls, säger Alexandra.

En del av arbetet är att lära känna sin målgrupp. När Unga Malmö Stadsteater jobbar med en föreställning är det en jätteviktig del av arbetet att lära känna publiken som pjäsen riktar sig till. Lika viktigt är det att ge barnen något tillbaka som är mer än att gå på en föreställning.

""

Ateljén ska vara en kreativ plats för lek och fantasi. Bild: Haworth Tompkins 

En annan aspekt är att om man får prova något som man är delaktig i är tröskeln lägre att gå in på teatern. Elever får se hur arbetet med teater går till och själva skapa något som blir kvar. Den levande verksamheten i Ateljén blir i förlängningen ett steg över tröskeln till att besöka teatern fler gånger.

Våren och hösten 2023 kommer vara ett prövoår för Ateljén. Det pågående projektet Malmö Skriver, för unga 13-19 år, är ett exempel på ett arbete som kopplas till kärnan att skriva dramatik för scen. Förhoppningen är att kunna vidareutveckla det projektet nästa år. 

– Några av deltagarna i Malmö Skriver kände inte till Malmö Stadsteater sedan innan, men mötte oss på en workshop och blev intresserade, berättar Alexandra.

""

Foto: Irene Pelayo Lind

 

LÄS MER OM INVIGNINGSVÅREN - FÖRESTÄLLNINGARNA, PROGRAMMET OCH FESTLIGHETERNA