""

En rivningshotad cirkusbyggnad 1988

Verksamheterna i Hippodromens lokaler har skiftat sedan invigningen 1899. Cirkus, teater, strippklubb, kyrka, nattklubb till att idag vara huvudscen för en av Sveriges ledande stadsteatrar. Men det fanns faktiskt ett tillfälle då man övervägde att avsluta historien för den fina cirkusbyggnaden. Bilden är från 1988 och Lars Schönhult från Kullenbergs, arkitekten Mats Thorén samt pastor Owe Carlsson går husesyn och tittar in genom fönstren i takkupolen för att granska de dolda originalmålningarna. Pingstkyrkan ville avveckla sin verksamhet i huset och den nya fastighetsägaren hade långtgående planer på att riva hela cirkusbyggnaden. Detta var dock något som Riksantikvarieämbetet satte stopp för och Malmö Stad kunde senare rädda byggnaden genom en omfattande renovering 1994. Detta är vi glada för idag då Hippodromen genomgår en ny ombyggnad för att göra teaterhuset mer tillgängligt, något som även inkluderar den fina takkupolen med sina originalmålningar som kommer att lyftas fram och synliggöras ännu mer.