""

Hipp får entré mot gatan, kafé och ombyggd salong

Stadsteaterns lokaler på Hipp byggs om. Idag godkände kommunstyrelsen förslaget till förändringar.

Malmö stadsteaters föreställningar på Hipp lockar redan många besökare. I ambitionen att locka ännu fler genom att bli en mer öppen plats och ge en bredare upplevelse vill teatern bygga om Hipp.

 "Det är glädjande att anrika Hipp i samband med hundraårsjubileet som teater år 2022, äntligen blir en tillgänglig teater för alla Malmöbor"
- Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Bland annat ska entrén byggas om och placeras ut mot Kalendegatan. I dagsläget sker entrén från innergården. Med ändringen blir entrén både mer lättillgänglig och får en tydligare exponering mot det övriga stadslivet.

Teatern ska också bygga ett kafé för att ge bättre service till besökarna vid föreställningar men som också ska ha öppet dagtid för personer bara vill fika.

Alla publika lokaler på Hipp kan i samband med ombyggnaden tillgänglighetsanpassas. Foajén blir större för att underlätta för alla besökare vid föreställningar.

Genom att delvis göra om själva teatersalongen med en brantare lutning än nu plus bygget av en ny balkong så får fler besökare plats framöver.

Ombyggnaden planeras till år 2021-2022. Med dagens beslut beviljar kommunstyrelsen ett ökat årligt bidrag till Malmö stadsteater med 7,6 miljoner kronor, som ska börja gälla från 2022.

"Jag är glad åt att institutionerna blomstrar. De är en viktig del i Malmös utveckling – något som nu förstärks med ombyggnaden av Hipp"
- Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.