""

Innergården blir tillgänglig för alla

Bakom ständigt lyckta dörrar ligger en av Malmös vackraste innergårdar. Den har under lång tid använts som sceningång och cykelparkering för Malmö Stadsteaters personal. Som en del av ombyggnaden av Hipphuset blir denna vackra plats tillgänglig för alla, året runt. Innergården förvandlas till en inglasad vinterträdgård som kommer att vara öppen för allmänheten när teatercaféet har öppet, samt fungera som en del av teaterns foajé vid teaterföreställningar. 

 

Hipps fasad innan ombyggnad 2022

Så här ser fasaden ut på Hipp innan ombyggnaden blivit klar. Innergården döljer sig bakom den av de tre stora, mörka trädörrarna som är placerad längst till höger. Dörren har alltid varit stängd och låst för besökare, förutom vid ett par tillfällen då vi spelat sommarteater på innergården: Den komiska tragedin och De dödas skrik.

Innergården på Hipp med texten Cirkusstall ovanför porten

När Hipphuset var nybyggt som en cirkusbyggnad 1899 fungerade innergården som vägen in för cirkusdjuren. Hästar var vanligast, men även t ex sjölejon har uppträtt på Hippodromen, som hade en vattenbassäng i mitten av manegen. De mer exotiska djuren anlände via hamnen och leddes genom staden och till slut över innergården in till stallen. Över porten in till teaterbyggnaden finns texten "Cirkusstall" fortfarande kvar.

Hipps fasad efter ombyggnad 2023

Efter ombyggnaden kommer de två bruna trädörrarna att vara öppna. Den vänstra dörren leder in till teatercaféet, som även kommer att fungera som teaterns personalingång och reception. Den högra dörren leder in till den inglasade innergården. De som ska besöka Hippodromen för att se teater kan välja att antingen gå in via caféet eller innergården.

Ritning av den nya Innergården med teaterpublik på plats

Innergården blir en länkbyggnad mellan teatercaféet och teaterfoajén. Man når Hippodromscenen genom att gå in i den stora Cirkusstall-porten. Detta blir teaterns nya entré. Under föreställningspaus kommer innergården vara en del av teaterfoajén, där publiken kan uppehålla sig och ta något gott att dricka.

Innergården under workshop

På dagtid kan innergården användas antingen som en del av teatercaféet eller som ett utrymme för workshops för skolklasser, som teaterns dramapedagoger håller i. 

Innergården efter ombyggnaden

Från caféets ovanvåning når man en balkong med fågelperspektiv över innergården. En härlig utkiksplats för den som gillar att betrakta folk på avstånd.
Den inglasade delen av innergården har en öppningsbar vägg mot resterande utrymme. Vid varma dagar kan väggpartiet öppnas upp så att hela innergården kan användas som serveringsyta. Det gäller även vid teaterföreställningar.

Innergården på kvällstid

Samtligt bildmaterial på framtida Hipp kommer från arkitekterna Haworth Tompkins.