""

Nu kör vi igång med ombyggnaden

Den 17 augusti hade vi startmöte i Hippodromen för ombyggnadsprojektet. På startmötet möttes huvudentreprenören Team Skåne med underentreprenörer, alla projektörer som tagit fram bygghandlingar, projektledare och arkitekter. Alla fick en presentation av projektet och sedan fanns det möjlighet för underentreprenörerna att ställa frågor till sina respektive projektörer. Vår teaterchef Kitte Wagner tittade också in och beskrev hur viktigt detta är för malmöborna och för Malmö Stadsteater. 

Byggmöte på scenen  

Peter Hingström från Stadsfastigheter

Peter Hingström är projektledare från Stadsfastigheter och ansvarig för ombyggnaden av Hippodromen. På skärmen medverkar bl a arkitekterna från London via länk.

Ett tomt scenrum

Demonteringen började med att alla stolarna plockades bort från gradängen. Merparten av dem var så slitna att det inte var lönt att spara dem. Men några av dem kommer att återfinnas på Teatermuseet mitt emot Hipp på Kalendegatan. Vi har sparat ett trettiotal stolar ifall vi någon gång får för oss att spela på en tillfällig mindre scen någonstans.

  Hippscenen rivs Nu drar rivningen igång på allvar! Observera att det som rivs är interiör som inte tillhör den ursprungliga byggnaden, som vi givetvis ska bevara och lyfta fram.