""

Så här ser Hipps innegård ut just nu

Från att ha varit insläppsväg för cirkusdjur har den med åren förvandlats till ett utrymme för soptunnor, kasserade restaurangmöbler och personalens cyklar. Innergården har alltid varit undangömd för malmöborna. Men nu förbereds denna fina bortglömda plats för att glasas in och bli vägen in till Hippodromens teatersalong och en plats för publik och cafégäster både före, under och efter föreställning. Innergården ska kunna vara flexibel beroende på dagsbehov: här kan cafébord placeras, en biljettkassa kan placeras ut i samband med föreställning eller kan det möbleras för uppsamling för en gymnasieklass efter skolföreställning.

""

""

""