Salongen i Hippodromen utan publik

Salongens olika utformning

Vad har förändrats inne i salongen? Ombyggnaden av Hippodromen innebar en viktig förändring av hur vi kan utforma scenrummet och publikplatserna för olika konstnärliga behov. Det har blivit fler publikplatser totalt i salongen och större möjligheter att ta bort och lägga till platser. Scenen kan förlängas ut i mitten närmare publiken. När scenförlängningen inte behövs kan vi istället ha publikplatser på den ytan. 

1. Salongen i full publikkapacitet med mittparkett, sidoparkett, balkong och mittparkett på golvet närmast scenen. När vi spelar MONICAS VALS våren 2023 kommer mittparkett längst fram att bestå av cafébord med vanliga stolar, för att skapa en jazzklubbskänsla.
2. När publikplatserna i mitten inte används kan de sänkas ner och gömmas under golvet för att ge plats åt mer scenyta. Då förlängs scenen ut i mitten och skådespelarna kommer närmare publiken.
3. I föreställningar där skådespelarna behöver flera in- och utgångar kan man ta bort trapporna längs med mittparkett och öppna upp passager där. När det finns behov kan enskilda stolar tas bort så att skådespelarna har möjlighet att gå ut bland publiken. Så här ser salongen ut när vi spelar EN MIDSOMMARNATTSDRÖM 2023.

 

Salongskarta
Hippodromens salongskarta med full publikkapacitet. Bild: Erik Roman

 

På följande bilder syns salongen ur olika vinklar från ett scenperspektiv.

Foto: Åke E-son Lindman
Bild: HaworthTompkins
Bild: HaworthTompkins