Väggpanel förbättrar akustiken

En viktig del av ombyggnaden är att få bättre akustik i salongen. Under lång tid har ljudet varit ett problem under föreställningar, och upplevts olika starkt eller svagt  beroende på var i salongen man suttit. En åtgärd för att förbättra detta är att klä de kala betongväggarna med en träpanel. Som med allting annat i ombyggnaden är valet av material en balans mellan estetik och funktion. Väggpanelen är designad på ett visst sätt för att bryta upp ljudreflektionerna, vilket gör att ljudet inte studsar på samma sätt som förut. På så sätt blir det bättre akustik. Så här fint ser det ut just nu när en stor del av panelen har kommit på plats uppe på balkongen.

Ansvarig akustiker i ombyggnadsprojektet är Jan-Inge Gustafsson som även jobbade med akustiken när Malmö Live byggdes.

 

""

""

""

Foto: Irene Pelayo Lind