""

Ventilationsrummet förvandlas till ett sk "prepkök"

Just nu bygger vi ett sk "prepkök" i källaren där matråvaror kan förberedas till serveringen i caféet. Tidigare var det ett ventilationsrum och under rivningsarbetet upptäckte vi ett dolt utrymme bakom en av väggarna. Undrar vad detta gömställe har haft för syfte från början? Borde vi behålla det som t ex skafferi? Vad vill du se på lunchmenyn i caféet i framtiden?

""

""

""