Har ni åldersgräns på föreställningar?

Nej, men vi har en rekommenderad åldersgräns som anges specifikt för varje pjäs. Oftast ligger den på 15 år på våra vuxenföreställningar. På föreställningar för barn ska alla oavsett ålder ha en egen biljett och kunna sitta själv under hela föreställningen. 

Fler vanliga frågor & svar