""

Till Damascus, första delen

Den här produktionen spelades på Intiman 5/1 1951 - fram till 1/3 1951
inför totalt
4772
åskådare Sammanlagt
32
föreställningar
Drama
Klassiker

Första delen av trilogin Till Damaskus tillkom i Paris våren 1898 och bygger på upplevelser och tankar från den svåra kris Strindberg genomgick under andra hälften av 90-talet, den s.k.Infernokrisen. Strindberg kallade i ett brev detta drama ’en dikt med en förfärande halvrealitet bakom sig’. Man känner där tydligt igen upplevelserna från åren före och under Infernokrisen, äktenskapet med Frida Uhl, de planlösa resorna, penningbekymren o.s.v. Med detta verklighetsstoff har av Strindberg formats till ett drama som klart förebådar Ett drömspel.

Till Damaskus inledde en ny epok i Strindbergs dramatiska produktion och är kanske det av hans verk som ger den djupaste inblicken i författarens psyke.

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

En vit byst av August Strindberg
Författare

Originaltext

Regissör

Regi

Scenograf

Scenografi

Du kanske även är intresserad av