""

Venus i blickfältet

Den här produktionen spelades på Intiman 16/3 1951 - fram till 1/5 1951
inför totalt
4528
åskådare Sammanlagt
27
föreställningar
Drama

Livet är för Fry ett under där var människa vi möter i vår vardag är resultatet av en process som pågått sedan tidens början. Vi måste lära oss att i varje ögonblick se på tillvaron och på våra medmänniskor med friska ögon, som om vi just upptäckt dem, ty de är en del av evigheten. Inför uppgiften att skildra den underbara verkligheten som vi blivit födda till, strävar Fry efter att finna en språklig form som smidigt kan följa diktarens tankar och fulltonigt ge uttryck åt hans känslor. Fry utnyttjar versens lyriska möjligheter och hans dramer ger ofta plats åt underbara skildringar av det engelska landskapet. Speciellt i Venus Observed leder metaforer o.d. språk långt utanför prosans uttrycksformer. Fry har därmed vetat att utnyttja versdramats företräden och åter knutit an till traditionen från Englands stora renäsansdramatiker

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Översättning

Regi

Scenograf

Scenografi

Du kanske även är intresserad av