""

Smältdegeln

Den här produktionen spelades på Intiman 19/1 1954 - fram till 1/3 1954
inför totalt
2440
åskådare Sammanlagt
22
föreställningar
Drama
Klassiker

I Smältdegeln har Miller till synes valt ett ämne ur Amerikas historia – häxprocesserna i Massachussetts i slutet av 1600-talet. Vi känner igen detta – det stora häxeriet – från vårt eget land, där Urban Hjärne var mannen att bryta mor vidskeppelsen. Men i grunden torde det inte vara en belysning an detta i och för sig intressanta psykologiska fenomen, som författaren eftersträvar. Han har använd miljön för att tala om något mycket aktuellare: Den ekonomiska maktkampens återspegling på idéernas område, masshysterins utnyttjande för att förfölja och krossa motståndare, politikernas identifikation av det egna partiet med Gud samt häxprocesserna mot oliktänkande. Bakom den domstol som har att utreda häxeriet i byn Salem  skymtar namnet Mac Carthy och avskedet mellan makarna Proctor i fängelset ger ett eko av ett annat äktenskapligt par, vars dödsdom nyligen upprörde en stor del av världsopinionen.

I rollerna

""
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Regissör
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Översättning

Regissör

Regi

Scenograf

Scenografi och kostym

Du kanske även är intresserad av