Två på gungbrädet

Den här produktionen spelades på Intiman 6/11 1958 - fram till 1/1 1959
inför totalt
13605
åskådare Sammanlagt
71
föreställningar
Drama

Det finns ingen statistik att åberopa, ändå ligger det nära till hands att förmoda att den stora staden New York till sina övriga rekord också kan lägga det inofficiella världsrekordet i ensamhet, i samlade ensamheter. Det låter svagsint: hur kan ensamheten ha någon plats i en stad där så många människor trängt sig samman för att komma varandra närmare? Men den närheten är alla storstäders illusion!...


På scenen ser vi, när ridån går upp, två rum, som ligger vägg i vägg - två av hundratals tusen. Hur långt avståndet dem emellan i själva verket är, om det handlar kvällens stycke.

I rollerna

Skådespelare
""
Skådespelare

Översättning

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Regissör

Regi

Scenograf

Scenografi

Du kanske även är intresserad av