""

Trappan

Den här produktionen spelades på Intiman 30/9 1960 - fram till 1/11 1960
inför totalt
4307
åskådare Sammanlagt
32
föreställningar
Drama

Hela sitt korta liv kämpade Boris Vian mot dumheten, sådan den tar sig uttryck i våra dagliga handlingar, våra nedärvda eller inlärda fördomar, våra bekväma tankebanor och våra kvävande konventioner, vår brutala egoism och vår upphöjda likgiltighet för lidande och våld så snart vi själva sliper undan, ”myndigheternas översitteri, ”auktoriteternas” skenhelighet och den enskildes bedrägeri. Motsatsen till denna dumhet är inte intelligens och s.k. sund förnuft, utan hjärta.

I rollerna

""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Översättning

Regissör

Regi

Scenograf

Scenografi

Du kanske även är intresserad av