""

Tartuffe

Den här produktionen spelades på Intiman 17/9 1965 - fram till 1/11 1965
inför totalt
9319
åskådare Sammanlagt
50
föreställningar
Klassiker
Komedi

1664 kom Tartuffe, avsedd som ett dråpslag mot hyckleriet hos les dévots, dvs. de prydda och ’fromma’. Molière anklagades för angrepp på religionen och pjäsen ansågs farlig. Reaktionen bland ’de fromma’ hovkretsarna med änkedrottningen i spetsen var tydligen så stark att konungen såg sig nödgad att bara några dagar efter premiären i Versailles hindra ytterligare framföranden. Konungen hade personligen inget emot pjäsen, men även en solkonung får ibland finna sig i att spela månens roll.

Tolkar man pjäs pjäsen som ett inlägg för andlig frihet, för upplysning och sunt förnuft, så måste man ta Tartuffe på allvar. Då får figuren skrämmande dimensioner.

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Översättning

Regissör

Regi

Scenograf

Scenografi