""

Marta, Marta

Den här produktionen spelades på Intiman 30/1 1971 - fram till 1/3 1971
inför totalt
2657
åskådare Sammanlagt
27
föreställningar
Drama

"Oförrätter skola begås på en gång, så att folk inte riktigt hinner uppfatta och förarga sig över den bittra smaken. Välgärningar däremot böra utföras så småningom, så att smaken därav riktigt sitter i."

Niccolò Macchiavelli, "Fursten", 1513

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Författare

Regi och scenbild

Du kanske även är intresserad av