""

Fem kvinnor

Den här produktionen spelades på Intiman 16/5 1975 - fram till 1/7 1975
inför totalt
2607
åskådare Sammanlagt
14
föreställningar
Drama

"Att vilja göra kvinnan till krigare, till advokat, domare eller ämbets- och tjänsteman, och att i detta hänseende konkurrera med det manliga släktet, synes mig, lindrigast sagt vara en utopi, som icke är, och som jag hoppas aldrig bli, förenligt med ett civiliserat samhälles förhållanden."   Tidningsredaktören och liberalen W:F:Dahlman, 1865

I rollerna

""
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Regissör

Regi

Scenografi och kostym

Översättning

Du kanske även är intresserad av