""

2x Strindberg: Den starkare

Den här produktionen spelades på Intiman 3/4 1976 - fram till 1/6 1976
inför totalt
2216
åskådare Sammanlagt
23
föreställningar
Drama
Klassiker

1888 grundade Strindberg en egen försöksteatern - Skandinaviska Försöksteater - i Köpenhamn. Fordringsägare och Den starkare samt skådespelet Samum utgör den "resedramatik" Strindberg skrev direkt för sin egen teater. De är två korta enaktsstycken som motsvarar den naturalistiska teaterns fordran på förenkling och koncentration: "största möjliga spänning på kortast möjliga tid med minsta möjliga yttre medel."

Spelat samman med Fordringsägare.

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

En vit byst av August Strindberg
Författare

Originaltext

Skådespelare

Regi

Scenograf

Scenografi

Du kanske även är intresserad av