""

Sommargäster

Den här produktionen spelades på Intiman 30/9 1977 - fram till 15/10 1977
inför totalt
3484
åskådare Sammanlagt
32
föreställningar
Drama
Klassiker

För dem som inte ville förstå Gorkij var det lätt att säga, att hans människoskildring var svart och mållös ursinnig. Sant är, att han inte hade Tjechovs inbyggda balans utan river och sliter i sitt material. Som proletär och autodidakt adresserade han också ett speciellt hat mot småborgarna och mot den passiva intelligentian. Men väsentligast är kanske, att Gorkij ofta är agressiv även i sin gestaltning av dem han ser positivt på och famlar efter att gripa dem i deras svaghet lika väl som i deras styrka.

I rollerna

Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Regissör

Regi

Scenograf

Scenografi

Författare

Originaltext

Översättning

Du kanske även är intresserad av