""

Tvisten

Den här produktionen spelades på Intiman 1/10 1999 - fram till 1/12 1999
inför totalt
2363
åskådare Sammanlagt
21
föreställningar
Klassiker
Komedi

Tvisten är skriven av den franske komediförfattaren Marivaux, som likt sin föregångare Moliére behandlar ständigt aktuella beteenden och företeelser.

Tvisten ställs frågan: är manligt och kvinnligt beteende medfött eller tvingar omgivningen på oss våra könsroller?

Fursten och hans älskarinna råkar i dispyt om vem som först var otrogen: mannen eller kvinnan. Samtidigt pågår ett vetenskapligt experiment. Fyra barn, två av varje kön, har sedan födseln till artonårsdagen hållits totalt isolerade från varandra och - förutom tjänstefolket - även från omvärlden. Men nu är det dags att avläsa experimentet. För första gången ska de fyra möta varandra, kärlekens begynnelse och fortsatta skeende kan ingående studeras.

I rollerna

""
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Regissör

Regi

Maskör

Mask