""

Radiobragden

Den här produktionen spelades på Storan 28/4 1948 - fram till 1/6 1948
inför totalt
1863
åskådare Sammanlagt
2
föreställningar
Drama

Charlott B Chorpenning har fått uppslaget till sin pjäs av det särskilt i Amerika livliga intresset bland ungdomen för radioteknik. Många ungdomar har där byggd egna sändarstationer, med vilka de kan prata med andra radioamatörer världen över. Personer som äger dylika radiosändare har många gånger kunnat vara till stor nytta i kritiska situationer, t.ex. förhindrat stora brandkatastrofer i glest bebyggda områden genom att på tidigt stadium påkalla snabb hjälp.

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

Originaltext

Regissör

Översättning och regi

""
Skådespelare

Regi

Scenograf

Scenografi

Du kanske även är intresserad av