""

Revisorn

Den här produktionen spelades på Storan 28/10 1955 - fram till 1/12 1955
inför totalt
26523
åskådare Sammanlagt
40
föreställningar
Komedi

En blandning av komik och sentiment förefaller att vara Gogols signum som författare och det är komiken som dominerar i Revisorn, som egentligen är inte ett angrepp på ett politiskt system, knappast ens på en härskande klass - ämbetsmännen. Det är snarare en satir över människan själv, människan som i sin bristfälliga skepnad domineras av tre tendenser – fruktan, fåfänga och maktbegär. Men trots bitterheten ikarykatyrteckningen tycker Gogol aldrig illa om – eller föraktar – sina offer. Det är det som gör hans personer så levande och det är kanske det, som gör att stycket ännu idag har något att säga människorna.

I rollerna

Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Regissör
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare

konstnärligt team

Författare

Originaltext

Regi

Scenograf

Scenografi och kostym