""

Mäster Olof

Den här produktionen spelades på Storan 8/12 1961 - fram till 1/2 1962
inför totalt
11653
åskådare Sammanlagt
30
föreställningar
Drama
Klassiker


Några anteckningar till pjäsens verklighetsbakgrund.
I Mäster Olof skildrar Strindberg utvecklingskurvan i ett människoliv och en människans själ. Skildringen omfattar alltså den betydelsefullaste delen av huvudrollens liv. De händelser och stora vändpunkter i Mäster Olofs liv, som Strindberg koncentrerat i dramat faller i den historiska verkligheten inom en tidsrymd av ca 16 år, en tidsrymd som spelar en stor roll i detta drama om en själsprocess.

I rollerna

""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
""
Skådespelare
""
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare
Skådespelare

konstnärligt team

En vit byst av August Strindberg
Författare

Originaltext

Regi, scenografi och kostym

Du kanske även är intresserad av