Finns det rullstolsplatser på Hippodromen?

På Hippodromen finns två olika typer av platser för dig som använder rullstol eller permobil. Vid samtliga platser finns ledsagarplats. Ledsagarplatsen måste bokas, men ingår kostnadsfritt för de som har Malmönyckeln.

1) Det finns två platser för manuell rullstol på övre parkett.

Plats för rullstol
Plats för manuell rullstol på höger sida i salongen. Ledsagarplats till höger om rullstolsplats.
Motsvarande plats finns även till vänster i salongen, med ledsagarplatsen till vänster om rullstolsplatsen.
Vy från rullstolsplats
Sikt och vy från rullstolsplats på höger sida av övre parkett.

Rullstolsplatserna på övre parkett nås via en hiss till vänster innanför entrén när du kommer in i foajén. Så här ser hissen ut.

Bild på hiss

2) Det finns en plats för permobil eller större rullstol på golvplan på parkett

Plats för permobil
Plats för en permobil samt en till två ledsagare.
Vy från permobilplats
Sikt och vy från permobilplats

Rullstolsplatser bokas via hemsidan eller via mail till biljetter@malmostadsteater.se.

En rullstol finns även till utlåning på Hippodromen. Kontakta en publikvärd för att låna på plats, den går inte att förboka.

Rullstol
Rullstol till utlåning

Övrig tillgänglighetsinformation:

Ingången till Hippodromen finns på gatuplan ut mot Kalendegatan 12c och är tydligt skyltad med ”Malmö Stadsteater” och försedd med dörröppnare. En parkeringsplats för personer med funktionsnedsättning finns utanför entrén. En stenbelagd gång leder in på den inglasade innergården och vidare fram till entrén till foajé och salong, utan trösklar. I gången finns en anpassad toalett mitt emot caféet och i foajén finns en bredare toalett. Cafét är tillgänglighetsanpassat och samtliga serverings- och garderobsdiskar i foajén har partier som är anpassade i höjd för rullstol.

Fler vanliga frågor & svar