Har ni åldersgräns på föreställningar?

Nej, vi har ingen åldersgräns på teatern, men vi har ofta en rekommenderad ålder för hur gammal man bör vara för att tillgodogöra sig föreställningen.

Oftast är 15 år den rekommenderade åldern på våra vuxenföreställningar.

Barn- och ungdomsföreställningar görs alltid för en specifik åldersgrupp. På föreställningar för barn ska alla oavsett ålder ha en egen biljett och kunna sitta själv under hela föreställningen.

Anledningen till rekommendationen kan handla om allt ifrån längd på föreställningen – hur länge man orkar sitta stilla – till tematik och innehåll.

Åldersrekommendationen anges alltid på föreställningens egna sida på hemsidan. 

Fler vanliga frågor & svar