Kan jag ta med en stödperson via Malmönyckeln eller motsvarande ledsagarkort?

Malmö Stadsteater är med i samarbetet Malmönyckeln – ett kort som ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att ta del av aktiviteter i samhället. Med hjälp av Malmönyckeln får en ta med sig en stödperson till våra föreställningar utan extra kostnad. Kortinnehavaren väljer själv vem som är stödperson. Läs mer och ansök om Malmönyckeln-kort. Motsvarande kort från andra kommuner gäller också.

När du bokar biljetter till våra föreställningar med Malmönyckeln mailar du biljetter@malmostadsteater.se för att få rätt hjälp.

Fler vanliga frågor & svar