Kan skolklasser äta medhavd matsäck hos er?

Vi vill att ert besök hos oss blir så bra som möjligt, men alla lokaler är inte lämpliga för medhavd mat. Därför vill vi att ni mailar oss och frågar innan besöket på info@malmostadsteater.se så att vi kan hjälpa till på bästa sätt.

Fler vanliga frågor & svar